Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  108
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,888
  เยี่ยมชมปีนี้ :  98,025
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  718,865
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์  
โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา 
ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 
ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559 
ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 
ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 
ท่านอธิการบดีประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ 
ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษา  
ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำสื่อประกอบเทคนิคการเล่านิทาน 
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2558  
ภาพกิจกรรมปีใหม่คณะครุศาสตร์ ปี 2559 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 
การเปิดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน วันที่ 14 มีนาคม 2559  
ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ภาพกิจกรรมค่ายครุศาสตร์อาสาปันฝันให้น้อง 7-10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎรพัฒนา 
ภาพการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ภาพกิจกรรมค่าย GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง 
ชนะเลิศที่ 1 การงานเทศกาลดนตรีริมโขง เชียงคาน 2 คืน 3 วัน โดดมันฮา Music festival 
มีข้อมูลทั้งหมด  88  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5