Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  101
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,881
  เยี่ยมชมปีนี้ :  98,018
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  718,858
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 เอกสารประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  ค้นหาข่าว :
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
สรุปคะแนนประกันคุณภาพ คณะครุศาศาตร์  
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1