Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  134
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,914
  เยี่ยมชมปีนี้ :  98,051
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  718,891
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแบบ 1 (พ้นทดลองงาน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแบบ 2 (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ แบบ 3 (พ้นทดลองงาน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ แบบ 4  (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
- แบบประเมินพนักงานราชการสายสนับสนุน (ส่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
- แบบประเมินพนักงานราชการสายสนับสนุน (กรรมการ)