กำหนดการ กิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2560        ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560       ตารางคุมสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2560        เเจ้งรายชื่อนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560       ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานสนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อพ.สธ. มกส.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559       ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560       เอกสาร มคอ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  226
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,573
  เยี่ยมชมปีนี้ :  89,781
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  463,434
  IP :  54.156.42.165
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแบบ 1 (พ้นทดลองงาน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแบบ 2 (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ แบบ 3 (พ้นทดลองงาน)
- แบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ แบบ 4  (เลื่อนขั้นเงินเดือน)
- แบบประเมินพนักงานราชการสายสนับสนุน (ส่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
- แบบประเมินพนักงานราชการสายสนับสนุน (กรรมการ)