ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-17,20 สิงหาคม 2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 1/2561       ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษาและส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น       ตารางสอบกลางภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 14-17,20 สิงหาคม 2561       การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560       แนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561      
       เมนูหลัก
       คณะกรรมการประจำคณะ
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       การบริหารความเสี่ยง
       งานประกันคุณภาพ
       เอกสารหลักสูตร
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  323
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,554
  เยี่ยมชมปีนี้ :  93,534
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  590,929
  IP :  54.162.159.33
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 Download แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
 หมวด :  งานบริหารงานบุคคล   วันที่ :  25-03-2558


- แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน-ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการแบบ 2 

- แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว-สายปฏิบัติการ  

- แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว-สายวิชาการ 


- แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย-
สายปฏิบัติการแบบ-4