ขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษา รหัส 56       แจ้งรับคู่มือนักศึกษาและบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558       ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ       ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Services ของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย       ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์“        เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง (Expert Meeting) หัวข้อเรื่อง Smart Approach Education Innovation       ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิขาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย       แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และ แต่งตั้งรองอธิการบดี       มติ คสช. เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
       คณะกรรมการประจำคณะ
       งานบุคลากรคณะครุศาสตร์
       โครงการวิจัย
       เอกสารการฝึกประสบการณ์ฯ
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  167
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,850
  เยี่ยมชมปีนี้ :  87,982
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  116,718
  IP :  54.227.20.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก อบจ.กาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  19-09-2556

              

 คณะครุศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อบจ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และคณะต่างๆด้วยความยินดียิ่ง