Username & Password ระบบเค้าโครงการสอนออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ฯ       ตารางสอบปลายภาค คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562       ขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีประเพณีภาษาไทย       ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562       ตารางเรียนคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที 2/2561       ภาพกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา       ภาพกิจกรรมวันสถาปนาคณะครุศาสตร์        โครงการทำบุญตักบาตรและสืบสานการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษา       ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560     
       เมนูหลัก
       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  127
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,907
  เยี่ยมชมปีนี้ :  98,044
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  718,884
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เข้าชม : 802) 
 ภาพกิจกรรมโครงการลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2559 (เข้าชม : 770) 
 ภาพกิจกรรมสงกรานต์คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เข้าชม : 660) 
 ภาพกิจกรรมโครงการปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เข้าชม : 682) 
 ท่านอธิการบดีประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ (เข้าชม : 1,035) 
 ภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) (เข้าชม : 1,506) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสเต็มศึกษา  (เข้าชม : 1,406) 
 ภาพกิจกรรมโครงการจัดทำสื่อประกอบเทคนิคการเล่านิทาน (เข้าชม : 1,207) 
 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ (เข้าชม : 1,036) 
 การเปิดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน วันที่ 14 มีนาคม 2559  (เข้าชม : 1,284) 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  (เข้าชม : 1,272) 
 ภาพกิจกรรมค่ายครุศาสตร์อาสาปันฝันให้น้อง 7-10 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนคำเมยราษฎรพัฒนา (เข้าชม : 1,609) 
 ภาพการประกวดผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (เข้าชม : 1,228) 
 ภาพกิจกรรมค่าย GEN A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง (เข้าชม : 1,123) 
 ชนะเลิศที่ 1 การงานเทศกาลดนตรีริมโขง เชียงคาน 2 คืน 3 วัน โดดมันฮา Music festival (เข้าชม : 1,291) 
 ภาพพิธีการมอบวุฒิบัติผู้สำเร็จการฝึกอบรม 2558 (เข้าชม : 1,175) 
 ภาพการอบรมและพัฒนาโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  (เข้าชม : 1,167) 
 การอบรมเพิ่มความรู้ด้วยกระบวนการ KM  (เข้าชม : 941) 
 ภาพกิจกรรมการทำบุญครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาคณะครุศาสตร์  (เข้าชม : 1,076) 
 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร เข้าศึกษาดูงานการรับน้อง (เข้าชม : 1,221) 
มีข้อมูลทั้งหมด  83  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5